New Era K9 Care

Assistanshundsträning

Förträning för assistanshundar

Planerar du att utbilda din hund till Service- och Signalhund (Assistanshund) erbjuder jag förträning för dig och din hund. Förträningen ger din hund en bra förberedelse inför den fortsatta träningen. Du kan välja på att boka förträningspaket på 1/2-år eller 1 helår.
För att få veta mer ring 0708 327 329