Pälsvårds- och vardagsskötselkurser

Pälsvårds- och vardagsskötselkurs

Vill du lära dig hur du ska sköta din hundspäls till vardags är detta kursen för dig. Kursstart våren 2021

Trimkurs grund

Vi går igenom alla verktyg du behöver och du får lära dig hur du ullkammar och trimmar till vardags.
Kursstart vintern 2020/2021

Trimkurs fortsättning

Kursen vänder sig till dig som har skött din hunds päls själv men vill lära dig mer om hur man gör hunden för tex utställning.
Förkunskaper trimkurs grund eller liknande
Kursstart våren 2021