GDPR

GDPR

I arbetet ingår att trimma, klippa och bada hundar.

New Era K9 Care upprättar ett kundnummer med personuppgifter för varje person. Med personuppgifter menas information som kan kopplas till en specifik människa (namn, adress och telefonnummer). Uppgifterna används för att New Era K9 Care ska kunna upprätta fakturaunderlag samt för att kunna fakturera och faller därmed under bokföringslagen.